DIODOVÝ laser
Vám nabízí dvě plus 

+ vlnovou délku 1470 nm

+ radiální vlákno

  

Laser na operace krecových žil - AAR